Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen
Veilig online betalen

Onze webshop is optimaal beveiligd. Kies je gewenste betaalwijze en reken je bestelling altijd veilig af!

Contact

085 – 400 20 03

info@hygieneconcurrent.nl

Vragen en/of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

Milieu & duurzaamheid

Hoe HygiëneConcurrent meewerkt aan een beter milieu
HygiëneConcurrent denkt aan onze toekomst. Naast dat wij steeds meer producten aanbieden welke op een duurzame manier zijn geproduceerd en hierdoor voorzien zijn van verschillende soorten milieukeurmerken dragen wij als bedrijf ook onze steentje bij aan een beter milieu. Zo zijn wij dagelijks enorm consequent in het scheiden van ons afval zoals ijzer, hout, papier, batterijen en toners, is ons bedrijfspand uitstekend geïsoleerd én gaan wij dagelijks zo efficiënt mogelijk om met ons water en stroomverbruik. Deze kleine beetjes helpen echt!

Producten voorzien van milieukeurmerken
Naast onze eigen milieubewuste keuzes is het ook in onze shop eenvoudig om duurzame keuzes te kunnen maken door producten te bestellen die voorzien zijn van één of meerdere milieukeurmerken en/of labels. Zoals het EU Ecolabel, FSC milieukeurmerk, Nordic Swan Ecolabel, Cradle to Cradle & Indoor Air Controlled label.

Hieronder staat de uitgebreide informatie over deze milieukeurmerken en labels. Voor welke milieuvriendelijke producten kies jij?

FSC keurmerk

Over FSC
Het FSC keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (pulp) is niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden (‘oerbos’) en ook niet uit plantages waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. Het keurmerk beoordeelt de herkomst van de grondstof van papier en papierproducten. Het keurmerk stelt geen eisen aan het productieproces van papier of karton.

FSC is in 1993 in het leven geroepen met als doel om wereldwijd de bossen te behouden. FSC stelt wereldwijde standaarden op voor verantwoord bosbeheer. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren zich onderscheiden van eigenaren die hun bos niet goed beheren.

Welke eisen stelt het keurmerk?
Het FSC keurmerk stelt strenge eisen:

 • Bossen met hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten
 • Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie
 • Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen om zich te herstellen; er mag niet meer hout verdwijenen, dan er kan aangroeien

Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders. Dat helpt armoede tegengaan, en voorkomt dat bewoners om te overleven moeten overgaan tot illegale houtkap en platbranden van bos voor landbouwgrond.

Controle
Onafhankelijke certificerende organisaties zorgen voor de controle op het FSC keurmerk.

Kies voor producten met het FSC milieukeurmerk
Het is op HygiëneConcurrent.nl heel gemakkelijk om duurzame keuzes te maken. Middels de productfilter in de shop kun je eenvoudig en snel filteren op één of meerdere milieukeurmerken tegelijk.
Daarnaast hebben wij alle milieuvriendelijke producten netjes bij elkaar geplaatst in één categorie voor een goed overzicht. Klik hier om naar deze productcategorie te gaan. Kies jij ook voor groen?

EU Ecolabel

Over EU Ecolabel
Het EU Ecolabel is het officiële milieukeurmerk van de Europese Unie. Het label stelt duurzaamheidseisen aan de gehele levenscyclus van een product of dienst.
Het EU-milieukeurmerk geeft aan dat producten of diensten een verminderd negatief effect hebben op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen. Alleen producten en diensten die aan strenge eisen voldoen, kunnen het keurmerk ontvangen. Het EU Ecolabel helpt je om duurzamere keuzes te maken.

Welke eisen stelt het keurmerk?
Een van de sterke punten van het EU Ecolabel is dat de eisen over de volledige levenscyclus van het product gaan. Dit begint bij de grondstoffen en gaat verder met de productie en de verpakking, de distributie, het gebruik en tot slot de fase van het einde van de levensduur, wanneer het product wordt weggegooid of gerecycled.

Per productgroep wordt er gekeken binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Vervolgens worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen. De eisen per productgroep zijn heel verschillend. Alleen de meest milieuvriendelijke producten kunnen het EU Ecolabel krijgen. De eisen zijn zo gedefinieerd dat slechts 10 á 20% van de producten op de markt het EU-milieukeurmerk kunnen behalen. De citeria worden op transparante wijze ontwikkeld en herzien door een groep van experts en stakeholders, zoals wetenschap, consumentenverenigingen, branche-organisaties, MKB’s, NGO’s en tussenhandelaars.

Controle
EU Ecolabel producten worden gecontroleerd door gecertificeerde, geaccrediteerde instaties.

Kies voor producten welke voorzien zijn van het EU Ecolabel 
Het is op HygiëneConcurrent.nl heel gemakkelijk om duurzame keuzes te maken. Middels de productfilter in de shop kun je eenvoudig en snel filteren op één of meerdere milieukeurmerken tegelijk.
Daarnaast hebben wij alle milieuvriendelijke producten netjes bij elkaar geplaatst in één categorie voor een goed overzicht. Klik hier om naar deze productcategorie te gaan. Kies jij ook voor groen?

Nordic Swan Ecolabel

Over Nordic Swan Ecolabel
Nordic Swan Ecolabel is het Scandinavische milieukeurmerk voor ecologische producten. Het Nordic Swan Ecolabel werkt nauw samen met het EU Ecolabel. Het moet er zorg voor dragen dat er meer milieubewust geconsumeerd wordt en dat er een meer duurzamere samenleving ontstaat.
Papier met het keurmerk is hergebruikt of komt uit duurzaam beheerde bossen. Er gelden strenge milieueisen voor afval, energie en uitstoot van schadelijke stoffen naar water en lucht. De verpakking van het product moet herbruikbaar zijn. Het label evalueert de impact van een product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus.

Welke eisen stelt het keurmerk?
Producten welke voorzien zijn van het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan de kwaliteits-, gezondheids- en milieueisen opgesteld door het Nordic Ecolabelling Programme. Grafisch en sanitairpapier met het Nordic Swan Ecolabel moet voor mintens 75% bestaan uit hergebruikt papier, houtsnippers of zaagsel. Nieuwe vezels mogen alleen afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen, waarvan mintens 30% gecertificeerd moet zijn.

Controle
Het keurmerk wordt gecontroleerd door een geaccrediteerde, onafhankelijke partij.

Kies voor producten met het Nordic Swan Ecolabel
Het is op HygiëneConcurrent.nl heel gemakkelijk om duurzame keuzes te maken. Middels de productfilter in de shop kun je eenvoudig en snel filteren op één of meerdere milieukeurmerken tegelijk.
Daarnaast hebben wij alle milieuvriendelijke producten netjes bij elkaar geplaatst in één categorie voor een goed overzicht. Klik hier om naar deze productcategorie te gaan. Kies jij ook voor groen?

Cradle to Cradle

Over Cradle to Cradle
Cradle to Cradle is een relatief nieuwe kijk op productie. Cradle to Cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’. Het idee van de bedenkers van dit keurmerk is als volgt; afval is voedsel, net als in de natuur. Bladeren die van een boom vallen, zijn voedsel voor diezelfde boom. Cradle to Cradle is de vertaling van dat principe naar de huidige productieprocessen: afval als ‘voedingsstof’ voor nieuwe producten.

Cradle to Cradle is niet hetzelfde als recyclen. Bij recyclen worden materialen hergebruikt, maar tijdens dit proces ontstaat ook restafval. Daarnaast kun je een materiaal een beperkt aantal keer recyclen voordat de kwaliteit weg is. Bij Cradle to Cradle is er sprake van 100% hergebruik. Producten worden op zo’n manier ontworpen en geproduceerd dat je de materialen oneindig opnieuw kunt hergebruiken.

Welke eisen stelt het keurmerk?
Een Cradle to Cradle certificering wordt uiteraard alleen toegekend aan producten als er volgens de Cradle to Cradle richtlijnen wordt geproduceerd. Cradle to Cradle Certified ™ is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten gemaakt voor een circulaire economie. Om een certificering te krijgen, worden de producten beoordeeld op milieu invloed en sociale prestaties in vijf cruciale duurzaamheid categorieën:

 1. Samenstelling van de materialen
 2. Mogelijkheden tot hergebruik van de materialen
 3. Gebruik van hernieuwbare energie
 4. Duurzaam waterbeheer
 5. Sociale rechtvaardigheid

Een product krijgt voor elke categorie een prestatieniveau (Basis, Brons, Zilver, Goud, Platina) toegewezen. De prestatie van een product in de laagste categorie vertegenwoordigt ook het algehele certificeringsniveau.

Controle
De standaard is dat elke twee jaar vernieuwing van het certificaat moet worden aangevraagd. De controles voor de certificering en de vernieuwing gebeurt door onafhankelijke, gecrediteerde instaties. De certificaten worden verlengd als de certificaathouder kan aantonen dat er vooruitgang is geboekt in de verdere verbetering van product en productieproces.

Kies voor producten met een Cradle to Cradle certificering 
Het is op HygiëneConcurrent.nl heel gemakkelijk om duurzame keuzes te maken. Middels de productfilter in de shop kun je eenvoudig en snel filteren op één of meerdere milieukeurmerken tegelijk.
Daarnaast hebben wij alle milieuvriendelijke producten netjes bij elkaar geplaatst in één categorie voor een goed overzicht. Klik hier om naar deze productcategorie te gaan. Kies jij ook voor groen?

Indoor Air Controlled Label

Over het Indoor Air Controlled Label
Vele onderzoeken leveren het bewijs dat de lucht binnenshuis meer vervuild is dan die buitenshuis. We kennen allemaal asbest, maar er zijn nog veel meer schadelijke stoffen die binnenshuis kunnen rondwaren. De toenemende isolatie verergert deze situatie nog. Stoffen die worden uitgestoten door verschillende materialen binnenshuis blijven hangen in onze gebouwen die steeds luchtdichter worden. Dit levert verschillende gezondheidsrisico’s op.

Door schoon te maken met Indoor Air Controlled gecertificeerde reinigingsmiddelen heb je de garantie dat elk uitgestoten stof voldoet aan de strengste normen op het gebied van luchtkwaliteit en individuele gezondheid. Het label is het eerste internationale certificaat dat duidelijk aangeeft welke producten de minste uitstoot veroorzaken.

Gebouwen en instellingen die een ”gevoelig” publiek ontvangen zijn wettelijk verplicht om de luchtkwaliteit te monitoren en optimaal te houden. Dit geldt voor instanties zoals:

 • Kinderdagverblijven & basisscholen
 • Speciaal of buitengewoon onderwijs
 • Woonzorgcentra & verpleeghuizen
 • Revalidatiecentra & beschermde woongroepen
 • Ziekenhuizen & klinieken

Welke eisen stelt het label?
Elk getest product krijgt een score van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot). Deze score staat dus voor het uitstootniveau. De analysetests worden uitgevoerd in een emissiekamer volgens ISO 16000 door een onafhankelijk BELAC geaccrediteerd laboratorium. Het label houdt rekening met de voorwaarden van blootstelling en intensief gebruik van producten in de professionele schoonmaak.

Kies voor de reinigingsmiddelen met het Indoor Air Controlled Label
Het is op HygiëneConcurrent.nl heel gemakkelijk om duurzame keuzes te maken. Middels de productfilter in de shop kun je eenvoudig en snel filteren op één of meerdere milieukeurmerken en labels tegelijk.
Daarnaast hebben wij alle milieuvriendelijke producten netjes bij elkaar geplaatst in één categorie voor een goed overzicht. Klik hier om naar deze productcategorie te gaan. Kies jij ook voor groen?