Privacybeleid

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Volgens de privacywetgeving zijn er een aantal rechten en plichten aangaande het verwerken van persoonsgegevens. HygiëneConcurrent.nl is zich bewust van het belang van het op de juiste wijze omgaan met persoonsgegevens en handelt daar ook naar. Wanneer je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, whatsapp of via de website verwerken wij jouw gegevens met een zorgvuldige inachtneming van jouw privacy.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor het beantwoorden van jouw vraag of verzoek aan ons en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met je. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens, omdat deze gegevens ons in staat stellen jouw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn ook nodig om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
HygiëneConcurrent.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien er geen overeenkomst met je tot stand komt, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar. Indien er wel een overeenkomst met je tot stand is gekomen, dan bewaren wij jouw gegevens vijf jaar nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn. Indien je een bestelling bij ons hebt gedaan, dan bewaren wij jouw gegevens 7 jaar nadat u uw bestelling in ontvangst heeft genomen. Na deze termijn verwijderen wij jouw gegevens uit onze systemen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen, als dat nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met je hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw gegevens aan betaaldienstverleners, bezorgdiensten, IT-dienstverleners, onze accountant en een incassobureau.

Wat zijn jouw rechten?
Je blijft zelf uiteraard baas over uw eigen gegevens. Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen. Ook kun je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en op te vragen in digitaal formaat. Je kunt dit per e-mail verzoeken via info@hygieneconcurrent.nl.

Bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken
Heb je eerder toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken? Dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval jouw gegevens voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

Klachten over het verwerken van jouw persoonsgegevens
Vindt je dat jouw rechten worden geschonden? Dan kun je een klacht hierover indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website: cookies
Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten jouw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over jouw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op jouw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. Cookies kun je  alleen zelf verwijderen. De cookies staan op jouw apparaat en niet bij ons.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die via een link met onze website zijn verbonden. Wij adviseren je om de privacyvoorwaarden van deze websites goed te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
HygiëneConcurrent.nl, Grote wade 70, 3439 NS te Nieuwegein.
KvK-nummer: 82967067
BTW-identificatienummer: NL862673951B01
Telefoonnummer: 085-400 20 03
Mailen: info@hygieneconcurrent.nl

Je kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van jouw persoonsgegevens, jouw bezwaar om je persoonsgegevens te verwerken en jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Jouw verzoek tot inzage of ander verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor je aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring
HygiëneConcurrent.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.